ONZE KRACHT

Ons voornaamste kapitaal bestaat uit de mensen die bij ons werken met al hun kennis en vaardigheden.

Om die reden besteden wij al jaren aandacht aan het verbeteren en onderhouden van deze capaciteiten. We bieden medewerkers veel mogelijkheden om zich te ontwikkelen. Daarbij proberen we de organisatiedoelen, afdelingsdoelen en medewerkersdoelen goed op elkaar af te stemmen en hierover met elkaar van gedachten te wisselen. Door training en opleiding kan een medewerker beter, efficiënter en dus plezieriger invulling geven aan zijn/haar functie en zo bijdragen aan de professionele dienstverlening die wij met zijn allen nastreven.


KLANTBELANG CENTRAAL


Onze medewerkers stellen het belang van de klant altijd centraal en het is de ambitie van Scildon om de verwachtingen van onze klanten te overtreffen. Het onderwerp Klantbelang Centraal is organisatiebreed in de functiebeschrijvingen opgenomen en wordt als onderwerp regelmatig besproken
in diverse onderlinge overleggen.

MVO


Scildon neemt verantwoordelijkheid voor de effecten van haar bedrijfsactiviteiten op het gebied van mens en milieu. Hiervoor zijn wij continu op zoek naar mogelijkheden die goed zijn voor onze (toekomstige) klanten, onze medewerkers en onze samenleving. Daarnaast stimuleren wij medewerkers een bijdrage te leveren aan maatschappelijke doelen. Lokaal is een samenwerking aangegaan met een instelling voor geestelijke gezondheidszorg. Met hen is een programma opgezet voor het verlenen van vrijwilligerswerk.
DUURZAAM INZETBAARHEID


Wij hebben veel aandacht voor de gezondheid en het welzijn van onze medewerkers en we stimuleren gezond gedrag. Enkele voorbeelden hiervan zijn
een jaarlijks tennistoernooi, een gezond assortiment in ons bedrijfsrestaurant en
een sponsorship met de Spieren voor Spieren CityRun Hilversum. Elk jaar nemen ruim 30 gemotiveerde medewerkers van Scildon deel aan de CityRun. Ook gaan leidinggevenden met medewerkers in gesprek over duurzaam inzetbaarheid.


ARBEIDSVOORWAARDEN


Scildon hanteert de cao binnen- en buitendienst voor het verzekeringsbedrijf. Daarnaast bieden wij:
- Jaarlijkse uitkering
- 8% vakantietoeslag
- 38-urige werkweek (flexibel in te vullen)
- Mogelijkheid tot deels thuiswerken

- 200 uur vakantie per jaar

- Mogelijkheid aankoop extra vakantiedagen
- Uitgebreide studiemogelijkheden
- Reiskostenregeling
- Collectieve ziektekostenverzekering
- Aantrekkelijke pensioenregeling
- Collectieve WIA-verzekering
- Aanbrengbonus (voor nieuwe collega)

Voor de buitendienst geldt aanvullend:
- Auto van de zaak
- 40-urige werkweek
- Mobiele telefoon, laptop en iPad
ZIJ MAAKTEN EERDER DE KLIK

Zij maakten eerder de klik


Disclaimer | Privacy Statement | © 2017 Scildon